V priebehu existencie spoločnosti sa kvalita poskytovaných služieb, bezpečnosť práce našich zamestnancov a starostlivosť o životné prostredie stali našimi hlavnými cieľmi. Vďaka profesionálnemu prístupu sme sa stali úspešne sa rozvíjajúcou spoločnosťou na dopravnom trhu.

Filozofiou spoločnosti je plne sa orientovať na uspokojenie súčasných a budúcich potrieb zákazníkov, zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb so zameraním na bezpečnosť práce a životné prostredie. Vysoký dôraz je kladený na dlhodobú spoluprácu s klientami a riešenie ich požiadaviek individuálnym prístupom.


Vybudované manažérske systémy IMS podľa noriem:

Kvalita

Kvalita

ISO 9001:2000
Systém manažérstva kvality
Bezpečnosť

Bezpečnosť

BSi OHSAS 18001:2007
Systém riadenia bezpečnosti práce
Environment

Environment

14001:2004
Systém environmentálneho manažérstva

Tieto systémy sú objektívnym potvrdením spoľahlivých služieb našej spoločnosti na dopravnom, zasielateľskom a colno-deklaračnom trhu. Prostredníctvom systému IMS sú požiadavky a potreby všetkých zainteresovaných strán organizácie vnímané a komplexne riešené. Získanie certifikátov podľa jednotlivých noriem osvedčuje našu spoločnosť ako spoľahlivého partnera.