Certifikáty a osvedčenia

PDF
Poistenie zodpovednosti
Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu

Stiahnuť súbor
PDF
Odborná spôsobilosť
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v cestnej nákladnej doprave

Stiahnuť súbor
PDF
Bezpečnostný poradca ADR
Osvedčenie bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí

Stiahnuť súbor
PDF
Povolenie AEO
Zjednodušené colné postupy


Stiahnuť súbor
PDF
EN ISO 9001:2015 (SK)
Cestná nákladná preprava, zasieľateľstvo, colná deklarácia a logistika, bezpečnostný poradca ADR Stiahnuť súbor
PDF
EN ISO 9001:2015 (EN)
Cargo road transport, forwarding, custom declaration and logistics, safety advisor ADR/RID Stiahnuť súbor

Dokumenty

PDF
Licencia pre medzinárodnú prepravu
Licencia pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

Stiahnuť súbor
PDF
Prepravný poriadok
Prepravný poriadok
cestnej nákladnej dopravy
- podmienky prepravy
Stiahnuť súbor
PDF
VZP ZLZ SR
Všeobecné zasielateľské podmienky Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej Republiky Stiahnuť súbor

Odkazy

Odkaz
ČESMAD Slovakia
Združenie cestných dopravcov
Slovenskej republiky

Stránka združenia
Odkaz
IRU
Celosvetová organizácia pre cestnú dopravu

Stránka organizácie
Odkaz
Dohoda ADR 2017
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

Stránka ministerstva