Kamión

Naša spoločnosť ALUTIREX, s.r.o. vznikla v roku 2004. Poskytujeme služby v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej kamiónovej dopravy. Filozofiou spoločnosti je plne sa orientovať na uspokojenie súčasných a budúcich potrieb zákazníkov, zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb so zameraním na bezpečnosť práce a životné prostredie. Vysoký dôraz je kladený na dlhodobú spoluprácu s klientami a riešenie ich požiadaviek individuálnym prístupom. Vďaka profesionálnemu prístupu sme sa stali úspešne sa rozvíjajúcou spoločnosťou na dopravnom trhu.